Lankytojai

1619529
Šiandien
Šią savaitę
Šį mėnesį
487
4773
13377

2 proc parama

mok pazymejimas
Pamokų laikas

Paminėtas Gražinos pagrindinės mokyklos jubiliejus

Lapkričio 17 dieną iškilmingai paminėtas Gražinos mokyklos keturiasdešimtmetis.

Ilgą rudenį gražiniečiai ruošėsi jubiliejaus šventei ir į renginius įsijungė visa mokyklos bendruomenė: mokiniai – esantys ir buvę –, tėveliai, pedagoginiai darbuotojai, techninis personalas. Kiekvienas bendruomenės narys rado galimybę atskleisti savo pomėgius. Štai spalio 25 dieną kūno kultūros mokytojai suorganizavo „Linksmųjų estafečių“ varžybas, į kurias susirinko gausus būrys dalyvių – moksleivių, jų tėvelių. Spalio 26 dieną vyko susitikimas „Apglėbkime vieni kitus prisiminimų skraiste“ su mokytojais senjorais.

Popietėje buvo pagerbti Anapilin išėję mokytojai. Senjorai prisiminė praėjusius darbo metus mokykloje. Mokytoja Elena Stančikienė paskaitė savo kūrybos eilėraščių. Lapkričio 9 dieną sporto salėje vyko futbolo turnyras. Varžybų dalyviai – mokykloje besimokantys ir gimnazistai, baigę mūsų mokyklą O vakare pradinių klasių mokiniai ir jų tėvai buvo pakviesti į nuotaikingą popietę, kurioje susirinkusius linksmino šokių ir muzikos kolektyvas „Šelmiai", vadovaujamas Edmundo Verpetinsko. Lapkričio 10 dieną mokykla sulaukė gerbiamų svečių - įvairių mokyklos laidų abiturientų, kurie sugrįžo į mokyklą pasidalinti savo patirtimi, pabendrauti su mokyklos mokiniais.

O didžioji diena prasidėjo šventomis Mišiomis Radviliškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventas Mišias laikė trys mokyklos ugdytiniai kunigai: Remigijus Čekavičius, Tomas Reinys ir Virginijus Birjotas. Prie jų prisijungė ir parapijos klebonas Tadas Rudys. Mišiose dalyvavo ir būrys garbių svečių: LR Seimo narys profesorius Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Radviliškio miesto seniūnas Ernestas Mončauskas, Radviliškio savivaldybės atstovai. Giedojo mokytojų ir mokinių choras, vadovaujamas Artūro Miškinio.

Po Šventų Mišių svečiai, buvę mokiniai rinkosi į mokyklą, į Sėkmės galerijos atidarymą, į susitikimą su mokytojais, klasių vadovais. Buvę dvidešimt aštuonių laidų abiturientai ir vienuolikos laidų dešimtokai prisiminė mokyklinių metų akimirkas, pasidžiaugė dabartinių mokinių pasiekimais, atsinaujinusia, išgražėjusia mokykla.

mokyklos jubiliejus did00001 mokyklos jubiliejus did00003  mokyklos jubiliejus did00004

Prieš šventinį koncertą Kultūros centro pirmojo ir antrojo aukšto fojė buvo atidaryta mokytojų, buvusių mokinių, kitų bendruomenės narių darbų paroda, įprasminusi kūrybinių ieškojimų keturiasdešimtmetį. Parodoje pristatyti dvidešimt aštuonių autorių darbai.

Šventinis minėjimas – koncertas vyko Kultūros centro didžiojoje salėje. Susikaupę renginio dalyviai tylos minute pagerbė Anapilin išėjusius mokytojus. Prisiminimais apie mokyklą, puikius pedagogus pasidalijo mokyklos direktoriai: Stefanija Januševičienė, Alfradas Krikštanas, Vidmantas Tamošiūnas ir Laisvūnas Vaičiūnas. Mokyklą jubiliejaus proga sveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir mokyklos bendruomenei įteikė padėkos raštą už rūpestingą, atsakingą ir rezultatyvų pedagoginį darbą, palankios mokymosi aplinkos kūrimą bei aktyvumą. Radviliškio miesto ugdymo įstaigų vadovų vardu gražiniečius pasveikino Rasa Dagienė, Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė. Sveikinimus atsiuntė ir būrys bendradarbiavimo partnerių. O LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis, prisiminęs savo kūrybinio kelio pradžią mokykloje, kartu su Roberta Jurpalyte atliko dainą, įteikė Nepriklausomybės akto, signatarų nuotraukos kopijas ir padėkojo už 40-ties metų indėlį į Lietuvos valstybės 100-čio turinį. Trys mokinių kartos – Mindaugas Pauliukas, XVIII laidos abiturientas, aštuntokas Justas Kareckas bei Deividas Visockas, PU klasės ugdytinis – perdavė buvusių, esamų, ir būsimų mokinių linkėjimus mokyklai, išsakė lūkesčius, kad mokykla gyvuos dar daugelį metų. Viešnia daktarė Auksė Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT koordinatorė, Radviliškio Gražinos pagrindinę mokyklą už nuopelnus ugdant mokinių kūrybinius gebėjimus bei aktyvią aplinkosauginę veiklą paskelbė Taikos mokykla ir įteikė Taikos vėliavą, kuriai plevėsuojant vykdomos įvairios kultūrinės akcijos visame pasaulyje.

Šventė baigėsi Lauros Remeikienės koncertine programa.

mokyklos jubiliejus did00005 mokyklos jubiliejus did00006 mokyklos jubiliejus did00007